Skartace

Skartace je vlastně proces, kterým likvidujeme již nepotřebná data. Většinou se jedná o data, která můžou být velice citlivá, a která by se neměla dostat do špatných rukou. Tím citlivá jsem měl na mysli třeba data, která se týkají přímo vaší společnosti. Mohou to být třeba vaše plány. Mohou t být třeba nové nápady a návrhy, záleží na tom, v jakém oboru se pohybujete. Také to můžou být citlivá data o vašich zaměstnancích nebo třeba přímo o vás. Například data o vašich plánech, nápadech a návrhách určitě nechcete nabídnout vašim konkurentům. Bohužel ale v případě, kdy taková data pořádně a bezpečně neskartujete, je vítaně nepřímo nabízíte komukoli. Je totiž velice pravděpodobné, že data někdo najde.

 

Dále je velmi pravděpodobné, že ten někdo bude přesně vědět, proč něco takového hledá a hned jak to najde, tak bude vědět co dělat. 

Může si zjistit potřebné detaily a informace a tím se dostane k vašim konkurentům a těm to může za peníze prodat. Pokud to budou nějaká velmi důležitá data, tak si na to může slušně vydělat a určitě vám je neponese vrátit. To jsem právě myslel těma špatnýma rukama.

 

Další zneužití může být třeba to, že kdyby to byly právě informace o vašich zaměstnancích nebo klientech, tak to často bývají adresy nebo jiné kontakty. Tohle se dá jednoduše použít na rozesílání spamu a jiných různých věcí a reklam. Je i samozřejmě spoustu dalších možností, jak někdo může vaše data zneužít. Co teprve kdybyste místo jejich skartace, vyhodili třeba nějaké seznamy čísel bankovních účtů, kreditních karet nebo třeba čísel občanských průkazů. To by potom mohly nastat opravdu velké problémy.

Copyright (c) 2013  REISSWOLF